VÅRT MILJÖARBETE

Swed Handling arbetar med ständiga förbättringar för att minska vår miljöbelastning. Vi vill medverka till hushållning av resurser och vid val av material och produkter är vi särskilt aktsamma om miljön.

Kom igång

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Upptäck vår svanenmärkta solarvätska! Miljömärkning Sverige AB har infört nya kriterier för att spolarvätska ska få godkännas enligt Svanen. Ett av flera kriterier innebär att en del av etanolen i spolarvätskan ska vara framställd av en restprodukt.

Läs mer om vår svanengodkända spolarvätska

Miljövänliga produkter och emballage

Vi strävar efter att, i samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder. Vi ser till att hålla oss uppdaterade och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet. 

Vi minimerar skadliga miljöeffekter

Årligen redovisar vi vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits. Målet med vårt arbete är att vi skall minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet samtidigt som vi skall klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. 

SÅ ARBETAR VI FÖR ATT MINIMERA VÅR MILJÖBELASTNING

All papper/kartong, plast och stål/plåt på lagren samt produktion tillvaratas och skickas till återvinning. På kontoret återvinns allt pappersmaterial och förbrukade toners, färgband mm. Vi är medlemmar i FTI-registret som organiserar insamling av returmaterial. Vi har ett välutvecklat retursystem för IBC-containers och plastdunkar. Täthetsprovning och besiktning av containers ger säkrare kemikaliehantering. Våra turbilar följer ett fastlagt schema för att få miljövänliga transporter med hög fyllnadsgrad. Vår personal på miljöavdelningen arbetar med att sköta företagets kvalitets- & miljöfrågor, samt myndighetskontakter. Två säkerhetsrådgivare finns anställda i bolaget som dels arbetar riskförebyggande inom företaget men kan även svara på frågor från kunder. Personalen får regelbunden utbildning och repetition i miljöredovisningssystemets uppbyggnad.

Kom igång

HJÄLPS ÅT FÖR ATT MINIMERA MILJÖBELASTNINGNEN

Årligen sammanställs en miljöredovisning som distribueras till kunder och leverantörer. Vi har ett nära samarbete med Miljövårds- och Brandmyndigheter för att få råd och synpunkter angående vår verksamhet. Att kunna erbjuda kunder mindre miljöbelastande alternativa produkter är ett av våra viktigaste projekt. Vi strävar efter att besöka och informera kunder om vårt miljöarbete. Inköpsansvarig bedömer leverantörer ur miljösynpunkt samt informerar vilka krav vi ställer på dem.

Ett av våra miljömål är att inspirera till nytänkande inom miljöområdet genom informationsspridning till våra kunder. Detta görs genom kundbesök eller vid övrig kundkontakt.

Kom igång