MILJÖ

Swed Handling åtar sig att arbeta för ständiga förbättringar och minska miljöbelastningen genom att medverka till hushållning av våra resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsam om miljön.

Certifikat

Certifierad enligt ISO 9001 och enligt ISO 14001

Kom igång

Vi strävar efter att, i samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder. Vi skall alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet. Vi skall alltid tillämpa denna policy och göra den känd för alla anställda. Den skall även finnas tillgänglig för kunder, leverantörer och övriga som vill ta del av den.

Detta sker genom att årligen redovisa vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits samt att även miljöpolicy och miljömål klart framgår av det redovisade resultatet. Målet med vårt arbete är att vi skall minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet samtidigt som vi skall klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid, samtidigt som vi bidrar till en förbättring av miljön.

Swed Handling är nu enda företaget i Sverige som har ett Svanengodkännande för spolarvätska. Miljömärkning Sverige AB har i år infört nya kriterier för att spolarvätska ska få godkännas enligt Svanen. Ett av flera kriterier innebär att en del av etanolen i spolarvätskan ska vara framställd av en restprodukt.

Läs mer om vår svanengodkända spolarvätska

MILJÖARBETET PÅ SWED HANDLING

All papper/kartong, plast och stål/plåt på lagren samt produktion tillvaratas och skickas till återvinning. På kontoret återvinns allt pappersmaterial och förbrukade toners, färgband mm. Vi är medlemmar i FTI-registret som organiserar insamling av returmaterial. Vi har ett välutvecklat retursystem för IBC-containers och plastdunkar.Täthetsprovning och besiktning av containers ger säkrare kemikaliehantering. Våra turbilar följer ett fastlagt schema för att få miljövänliga transporter med hög fyllnadsgrad. Vår personal på miljöavdelningen arbetar med att sköta företagets kvalitets- & miljöfrågor, samt myndighetskontakter. Två säkerhetsrådgivare finns anställda i bolaget som dels arbetar med riskförebyggande inom företaget men kan även svara på frågor från kunder. Personalen får regelbunden utbildning och repetition i miljöredovisningssystemets uppbyggnad.

Kom igång

Årligen sammanställs en miljöredovisning som distribueras till kunder, leverantörer etc. Vi har ett nära samarbete med Miljövårds- och Brandmyndigheter för att få råd och synpunkter angående vår verksamhet. Att kunna erbjuda kunder mindre miljöbelastande alternativa produkter är ett av våra viktigaste projekt. Vår säljkår arbetar med att kunna erbjuda kunder mindre miljöbelastande alternativa produkter. Vi strävar efter att besöka och informera kunder om vårt miljöarbete. Inköpsansvarig bedömer leverantörer ur miljösynpunkt samt informerar vilka krav vi ställer på dem.

Ett av våra miljömål är att inspirera till nytänkande inom miljöområdet genom informationsspridning till våra kunder. Detta görs genom kundbesök eller vid övrig kundkontakt.

Kom igång

HÅLLBARHET

Vi på Swed Handling vill vara med och bidra till en hållbar utveckling, ta vårt ansvar för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan på människorna både inom vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Genom framtagningen av vår första hållbarhetsrapport och prioriteringen av våra viktigaste frågor identifierades fyra fokusområden som ligger till grund för vårt strategiska hållbarhetsarbete. Genom Trygg arbetsgivare, Ansvarsfull tillverkning, Hållbart erbjudande samt Samverkan i vår värdekedja täcker vi alltifrån våra dagliga beslut till hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Vårt mål är att förbättra vårt hållbarhetsarbete i hela organisationen och med hjälp av vår nulägesanalys har vi kommit fram till en plan för att öka vår positiva påverkan och minska vår negativa och hur vi planerar att uppnå detta. 

Klicka på hållbarhetsrapporten intill för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!