Vi är Sveriges enda företag som har en Svanengodkänd spolarvätska

Swed Handling är nu enda företaget i Sverige som har ett Svanengodkännande för spolarvätska. Miljömärkning Sverige AB har i år infört nya kriterier för att spolarvätska ska få godkännas enligt Svanen. Ett av flera kriterier innebär att en del av etanolen i spolarvätskan ska vara framställd av en restprodukt. 

 

Vår koncentrerade spolarvätska har varit godkänd enligt Svanen i flera år. Men i år har Miljömärkning Sverige AB infört nya, betydligt tuffare kriterier. För att vi skulle få behålla vår Svanenmärkning har vi behövt uppfylla de nya kriterierna.

- Vi har jobbat hårt under året och jag är väldigt glad att vi orkat hålla i hela vägen och att det resulterade i ett godkännande. Väldigt roligt att vi just nu är det enda och det första företaget som är godkända, säger Rickard Andersson, VD på Swed Handling. 

 

Enligt EU:s förnybarhetsdirektiv är ett av kriterierna att etanolen som används ska vara framställd av en förnybar råvara, även att en del av den ska vara tillverkad på återvunna råvaror. Utmaningen har varit att hitta denna etanol då efterfrågan är större än tillgången. Förutom att det är större krav på innehållet i spolarvätskan ska även förpackningen och dess etikett vara återvinningsbara.  

 

Att vår spolarvätska är Svanenmärkt innebär bland annat att den innehåller högsta möjliga koncentration och att den har en bevisad effektivitet som har intygats av ett antal kunder som använt produkten under en längre tid. 

Initiativ i produktionen för att minska vår miljöbelastning