HÅLLBARHET

Läs vår senaste Hållbarhetsrapport!

Kom igång

SÅ ARBETAR VI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vi på Swed Handling vill vara med och bidra till en hållbar utveckling, ta vårt ansvar för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan på människorna både inom vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Genom framtagningen av vår första hållbarhetsrapport och prioriteringen av våra viktigaste frågor identifierades fyra fokusområden som ligger till grund för vårt strategiska hållbarhetsarbete.

Genom Trygg arbetsgivare, Ansvarsfull tillverkning, Hållbart erbjudande samt Samverkan i vår värdekedja täcker vi alltifrån våra dagliga beslut till hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Vårt mål är att förbättra vårt hållbarhetsarbete i hela organisationen och med hjälp av vår nulägesanalys har vi kommit fram till en plan för att öka vår positiva påverkan och minska vår negativa och hur vi planerar att uppnå detta.