KEMIVERKEN
I SKÄNNINGE

SWED HANDLINGS DOTTERBOLAG

Kom igång

KVALITET, MILJÖ OCH FLEXIBILITET

Kemiverken är ett helägt dotterbolag till Swed Handling. Kemiverkens affärsidé är att bedriva inköp, blandning, tappning och försäljning av kemiska produkter.

Mångårig erfarenhet samt interna specialutbildningar kännetecknar samtliga anställda. Enligt företagets kvalitetsmanual sker fortlöpande direktanpassad utbildning. Ett stort arbete har lagts ned för att hålla en hög kvalitetsnivå samt för att minimera miljöbelastningen. Inom koncernen finns en kvalitets- & miljösamordnare som arbetar heltid med dessa frågor. Vi har även en egen säkerhetsrådgivare som arbetar med förebyggande av eventuella risker.

PRODUKTER

Vår styrka är blandningar, bland annat på legouppdrag från kunder, och fyllningar, även på mindre förpackningar. Vi har två moderna fyllningslinor med hög kapacitet och i dessa kan alla förpackningsstorlekar från 0,1 liter till 10 liter fyllas. Vi kan självklart även fylla i större förpackningar som 20-25 litersdunkar, fat, och IBC-containers. Vi fyller såväl långa som korta serier.

MILJÖ

Kemiverken skall aktivt bidra till en, såväl internt som externt, god miljö genom att tillverka och/eller marknadsföra högkvalitativa produkter.

I vårt utvecklingsarbete av nya och befintliga produkter skall miljöbelastningen vara så liten som möjligt. Vi skall ta största möjliga miljöhänsyn och söka uppnå optimala förbättringar utöver vad miljölagstiftningen kräver.

 

Denna miljöpolicy innebär en klar strävan från vår sida att;

  • Anpassa tillverkningsprocessen så att negativ miljöpåverkan minimeras
  • Hushålla med naturresurser
  • Restprodukter skall i görligaste mån återanvändas och uppkomst av avfall skall minimeras
  • Utveckla och marknadsföra högkvalitativa miljöanpassande produkter
  • Miljöfarliga ämnen i produktionen skall om möjligt ersättas
  • Försäkra oss om att våra leverantörer har högt ställda miljökrav, förebygga eventuella miljöolyckor samt noggrant utvärdera miljökonsekvenser vid initiering av nya produkter

KONTAKTA OSS

Kemiverken är beläget på Verkstadsvägen 15 i Skänninge.

Välkomna att kontakta eller besöka oss!

BESÖKSADRESS
Verkstadsvägen 15
Skänninge

Tel: 0142-41030
Fax: 0142- 42692

POSTADRESS
Box 21
601 02 Norrköping


Tel: 011-248442
Mobil: 0706-124914 


Kom igång