Kemikaliesäkerhet

Många kemikalier är relativt ofarliga att hantera men många kräver också att man har rätt kunskap och goda rutiner för att undvika skador.

Vi erbjuder utbildning inom kemikaliesäkerhet, hur man läser ett säkerhetsdatablad, förslag på hur man kan lägga upp sin riskanalys för att identifiera risker/riskbedömning.


Kom igång

UTBILDNING FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Vi kan erbjuda förarutbildning (ADR för stycke och tank) samt utbildning enl. ADR/ADR-s Kapitel 1.3.

Varför och vilka behöver 1.3 utb.?

  • Personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning gällande de bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområden (personal som utfärdar transporthandlingar, förpackare/ fyllare, personal som arbetar med utlastning, logistikansvarig m fl.) 
  • Även förare som transporterar mindre mängder farligt gods - så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd – ska ha utbildning.
  • Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.
  • Skall repeteras regelbundet, minst vart femte år rekommenderas. 
  • Utbildningsintyg skall utfärdas och sparas i 5 år.

 
Kostnad: 9900 kr per tillfälle, max. 10 deltagare + eventuell resekostnad.

Förarutbildning (hos Swed Handling i Norrköping):
Grundkurs (3 dagar, enbart styckegods. Repetition 2 dagar)

Praktiska övningar (första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid tillbud eller olycka)

Specialkurs för tankbil (repetition 1 dag)

Godkänt resultat på prov utfärdat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ger ADR-intyg (skall medföras vid transport av farligt gods) giltigt i 5 år, därefter nytt prov för förnyelse.

Kostnad: Grundkurs 4600kr/person, repetition grund 3950kr/person, repetition tank 2700 kr/person.