UTBILDNING FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Vi kan erbjuda förarutbildning (ADR för stycke och tank) samt utbildning enl. ADR/ADR-s Kapitel 1.3.

Varför och vilka behöver 1.3 utb.?

  • Personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning gällande de bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområden (personal som utfärdar transporthandlingar, förpackare/ fyllare, personal som arbetar med utlastning, logistikansvarig m fl.) 
  • Även förare som transporterar mindre mängder farligt gods - så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd – ska ha utbildning.
  • Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.
  • Skall repeteras regelbundet, minst vart femte år rekommenderas. 
  • Utbildningsintyg skall utfärdas och sparas i 5 år.

 
Kostnad: 9000 kr per tillfälle, max. 10 deltagare + eventuell resekostnad.

Förarutbildning (hos Swed Handling i Norrköping):
Grundkurs (3 dagar, enbart styckegods. Repetition 2 dagar)

Praktiska övningar (första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid tillbud eller olycka)

Specialkurs för tankbil (repetition 1 dag)

Godkänt resultat på prov utfärdat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ger ADR-intyg (skall medföras vid transport av farligt gods) giltigt i 5 år, därefter nytt prov för förnyelse.

Kostnad: Grundkurs 4500kr/person, repetition grund 3700kr/person, repetition tank 2400 kr/person.