PRODUKTÖVERSIKT

A


Absodan | CAS-nr 91053-39,3 | EG-nr 293-303-4
Aceton
Ackumulatorsyra | CAS-nr 7664-93-9 | EG-nr 231-639-5
AdBlue
AdBlue EVO
Alkalisk Vaxavfettning 
Alkylatbensin 2-takt
Alkylatbensin 4-takt 
Aluminiumsulfat 
Aluminiumsulfatlösning | CAS-nr 10043-01-3 | EG-nr 233-135-0
Ammoniak 12,5%, 14%, 16%, 18%, 19% & 24,5% 
Ammoniumbifluorid | CAS-nr 1341-49-7 | EG-nr 215-676-4
Ammoniumklorid | CAS-nr 12125-02-9 | EG-nr 235-186-4
Ammoniumsulfat 
Ammoniumsulfatlösning | CAS-nr 7783-20-2 | EG-nr 231-984-1
Askorbinsyra | CAS-nr 50-81-7 | EG-nr 200-066-2
Avfettning Micro 
Avjoniserat Vatten | CAS-nr 7732-18-5 | EG-nr 231-791-2

B


Balsamterpentin
Batterivatten
Bensylalkohol | CAS-nr 100-51-6 | EG-nr 202-859-9
Benzotriasol | CAS-nr 95-14-7 | EG-nr 202-394-1
Borax 5 AQUA och 10 AQUA
Borsyra Fingranulerad
Butanol-ISO | CAS-nr 78-83-1 | EG-nr 201-148-0
Butanol-N | CAS-nr 71-36-3 | EG-nr 200-751-6
Butylacetat | CAS-nr 123-86-4 | EG-nr 204-658-1
Butyldiglykol | CAS-nr 112-34-5 | EG-nr 203-961-6
Butyldiglykolacetat | CAS-nr 124-17-4 | EG-nr 204-685-9
Butylglykol | CAS-nr 111-76-2 | EG-nr 203-905-0

C


Campingparaffin
Cellulosaförtunning 
CIP Disc
Citronsyra Mono och Anhydrat | CAS-nr 5949-29-1 | EG-nr 201-069-1
Citronsyralösning | CAS-nr 5949-29-1 | EG-nr 201-069-1

D


D40 | CAS-nr 64742-48-9 | EG-nr 919-857-5
Dagsklor Tablett
Defoamer 45
Defoamer 700
Defoamer FI 100
Diacetonalkohol | CAS-nr 123-42-2 | EG-nr 204-626-7
Diammoniumfosfat | CAS-nr 7783-28-0 | EG-nr 231-987-8
Dibasisk Ester
Dietylenglykol | CAS-nr 111-46-6 | EG-nr 203-872-2
Dimetoxipropanol DPM | CAS-nr 34590-94-8 | EG-nr 252-104-2
Dinatriumvätefosfat 12-hydrat | CAS-nr 10039-32-4 | EG-nr 600-088-6
Dissolvine
Dowanol DPNB | CAS-nr 29911-28-2 | EG-nr 249-951-5
Dowanol TPM

E


E-therm Base
E-therm KBS Agro (Koncentrat och färdigblandad lösning)
E-therm L
Esti Förtjockare
Esticlean AS VEG
Estilube PTO
Estisol 150 Diester
Estisol 165
Estisol 240
Estisol 242
Estisol 312
Estisurf 1005
Estisurf 1303
Estisurf 1310W
Estisurf 950
Estisurf A100-40
Estisurf AL-1
Estisurf AL-Plus
Estisurf CC01
Estisurf CC02
Estisurf CDEA
Estisurf CM01
Estisurf GS 60
Estisurf LH
Estisurf M12
Estisurf M33
Estisurf M35
Estisurf M39
Estisurf MF10
Etanol/IPA
Etoxipropanol (EP) | CAS-nr 52125-53-8
Etoxipropylacetat | CAS-nr 54839-24-6
Etylacetat | CAS-nr 141-78-6 | EG-nr 205-500-4
Etyldiglykol EDG

F


Filtersand 0,4-0,8 | CAS-nr 14808-60-7 | EG-nr 238-878-4
Filtersand 0,8-1,2 | CAS-nr 14808-60-7 | EG-nr 238-878-4
Flockningsmedel
Fluorvätesyra | CAS-nr 7664-39-3 | EG-nr 231-634-8
Formalin 37%
Fosforsyra 10%, 35%, 40%, 73%, 75% och 85% | CAS-nr 7664-38-2 | EG-nr 231-633-2

G


Gatusalt | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3
Gips, Stuck
Glukonsyra | CAS-nr 526-95-4 | EG-nr 208-401-4
Glycerin | CAS-nr 56-81-5 | EG-nr 200-289-5
Glytherm 10 (finns även som färdigblandad lösning) | CAS-nr 107-21-1 | EG-nr 203-473-3
Glytherm 20 (finns även som färdigblandad lösning) | CAS-nr 57-55-6 | EG-nr 200-338-0

H


Havssalt

I


Industribensin Heptan | EG-nr 927-510-4
Isättika | CAS-nr 64-19-7 | EG-nr 200-580-7
Isopar G
Isopar H
Isopar L
Isopar M 1/4
Isopropanol | CAS-nr 67-63-0 | EG-nr 200-661-7

J


Järnsulfatlösning | CAS-nr 7782-36-0 | EG-nr 231-753-5
Järnsulfat Torr | CAS-nr 7782-36-0 | EG-nr 231-753-5

K


Kalciumkarbonat BL50
Kalciumklorid Food Grade, Road och teknisk
Kalciumkloridlösning
Kalilut | CAS-nr 1310-58-3 | EG-nr 215-181-3
Kaliumdivätefosfat Food Grade | CAS-nr 7778-77-0 | EG-nr 231-913-4
Kaliumhydroxid | CAS-nr 1310-58-3 | EG-nr 215-181-3
Kaliumkarbonat | CAS-nr 584-08-7 | EG-nr 209-529-3
Kaliumkarbonatlösning | CAS-nr 584-08-7 | EG-nr 209-529-3
Kaliumklorid | CAS-nr 7447-40-7 | EG-nr 231-211-8
Kaliumnitrat fririnnande | CAS-nr 7757-79-1 | EG-nr 231-818-8
Kaliumpermanganat Granulat och Nålkristaller
Kaliumsorbat
Kaliumsulfat
Kalivattenglas | CAS-nr 1312-76-1 | EG-nr 215-199-1
Kallavfettning | CAS-nr 64742-82-1 | EG-nr 919-446-0
Kallavfettning C10/13 | CAS-nr 93924-07-3 | EG-nr 300-199-7
Kallavfettning D80 | CAS-nr 64742-47-8 | EG-nr 265-149-8
Kallavfettning Lågaromatisk | CAS-nr 64742-48-9 | EG-nr 919-857-5
Kaprylsyra | CAS-nr 124-07-2 | EG-nr 204-677-5
Karbid
Kaustik Soda
Kiselgur Celite 545 | CAS-nr 68855-54-9
Klor Granulat (Chockklor)
Klor Puck (Veckoklor)
Klor Tablett (Dagsklor)
Klorpuck (Oxidan T200)
Kol Aktivt Granulat | CAS-nr 7440-44-0 | EG-nr 931-328-0
Kol Aktivt Pulver BP2 | CAS-nr 7440-44-0 | EG-nr 931-328-0
Kopparsulfat | CAS-nr 7758-99-8 | EG-nr 231-847-6
Krita Slammad Sjöhästen
Kylarglykol
Kylarglykol Multi
Kylarglykol Mix 50%
Kylarglykol SG Blå
Kylarglykol SG Blå 50%
Kylarglykol SG Gul
Kylarglykol SG Orange
Kylarglykol SG Röd
Kylarglykol SG Röd 50%

L


Lacknafta
Lacknafta Lågaromatisk
Lampolja
Linolja kokt | CAS-nr 68649-95-6 | EG-nr 272-038-8
Linolja rå | CAS-nr 8001-26-1 | EG-nr 232-278-6
Lysfotogen

M


Magnesiumklorid Teknisk och Food Grade | CAS-nr 7791-18-6 | EG-nr 232-094-6
Magnesiumsulfat 7 H2O Teknisk och Food Grade | CAS-nr 10034-99-8 | EG-nr 231-298-2
Metanol | CAS-nr 67-56-1 | EG-nr 200-659-6
Metoxipropanol PM
Metoxiprpylacetat PMA
Metyletylketon MEK | CAS-nr 78-93-3 | EG-nr 201-159-0
Metylisobutylketon | CAS-nr 108-10-1 | EG-nr 203-550-1
Mjölksyra | CAS-nr 79-33-4 | EG-nr 201-196-2
Modellgips
Monoetanolamin | CAS-nr 141-43-5 | EG-nr 205-483-3
Monoetylenglykol MEG | CAS-nr 107-21-1 | EG-nr 203-473-3
Monoisopropanolamin
Mononatriumfosfat
Myrsyra Teknisk | CAS-nr 64-18-6 | EG-nr 200-579-1

N


N-Butylpyrrolidon, NBP
N-Meyldietanolamin
N-Paraffin C10/C13 | CAS-nr 64771-72-8 | EG-nr 929-018-5
N-Propanol | CAS-nr 71-23-8 | EG-nr 200-746-9
Natriumsilikatlösning (Vattenglas)
Natriumacetat | CAS-nr 6131-90-4 | EG-nr 204-823-8
Natriumbensoat | CAS-nr 532-32-1 | EG-nr 208-534-8
Natriumkarbonat Pulver | CAS-nr 144-55-8 | EG-nr 205-633-8
Natriumkarbonatlösning
Natriumbisulfat | CAS-nr 7681-38-1 | EG-nr 231-665-7
Natriumbisulfitlösning | CAS-nr 7631-90-5 | EG-nr 231-548-0
Natriumditionit
Natriumformiat | CAS-nr 141-53-7 | EG-nr 205-488-0
Natriumglukonat
Natriumhexametafosfat | CAS-nr 10361-03-2 | EG-nr 233-782-9
Natriumhydroxid Pärlor | CAS-nr 1310-73-2 | EG-nr 215-185-5
Natriumhypoklorit
Natriumkarbonat Lätt | CAS-nr 497-19-8 | EG-nr 207-838-8
Natriumkarbonat Tung | CAS-nr 497-19-8 | EG-nr 207-838-8
Natriumkarbonatlösning
Natriumklorat | CAS-nr 09-09-7775 | EG-nr 231-887-4
Natriumklorid Granulat | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3
Natriumklorid Sten 1-2 | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3
Natriumklorid Sten 3 | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3
Natriumklorid Tablett | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3
Natriumkloridlösning
Natriumklorit | CAS-nr 7758-19-2 | EG-nr 231-836-6
Natriumlauryletersulfat
Natriummetabisulfit | CAS-nr 7681-57-4 | EG-nr 231-673-0
Natriummetasilikat Pentahydrat
Natriummolybdat
Natriumnitrat Teknisk och Food Grade (med och utan anticakemedel)
Natriumnitratlösning | CAS-nr 7631-99-7 | EG-nr 231-554-3
Natriumnitrit Teknisk och Food Grad (med och utan anticakemedel) | CAS-nr 7632-00-0 | EG-nr 231-555-9
Natriumnitritlösning | CAS-nr 7632-00-0 | EG-nr 231-555-9
Natriumpersulfat | CAS-nr 7775-27-1 | EG-nr 231-892-1
Natriumsulfat | CAS-nr 7757-82-6 | EG-nr 231-820-9
Natriumsulfid | CAS-nr 27610-45-3 | EG-nr 215-211-5
Natriumsulfit | CAS-nr 7757-83-7 | EG-nr 231-821-4
Natriumtiocyanat | CAS-nr 540-72-7 | EG-nr 208-754-4
Natriumtiosulfat (Antiklor) | CAS-nr 10102-17-7 | EG-nr 231-867-5
Natriumtripolyfosfat | CAS-nr 7758-29-4 | EG-nr 231-838-7
Natronlut 8,3%, 10%, 12,5%, 25%, 33%, 45% och 50%
Natronvattenglas
NMP N-Metylpyrrolidon | CAS-nr 872-50-4 | EG-nr 212-828-1
NTA-Pulver | CAS-nr 18662-53-8 | EG-nr 225-768-6

O


Oxalsyra | CAS-nr 6153-56-6 | EG-nr 205-634-3

P


Perkloretylen MD
Petrosol D60 | CAS-nr 64742-48-9 | EG-nr 918-481-9
Petrosol D80 | CAS-nr 64742-47-8 | EG-nr 926-141-6
Petrosol D100
Petrosol 20A 19/22  (High flash)
PH Höj
PH Sänk
PH Stabil
Pimpsten FF
Plastdunk UN
Plastflaska UN
Plusjärn
Polyetylenglykol PEG200 och PEG 400
Propylenglykol Inhiberad
Propylenglykol Teknisk och USP | CAS-nr 57-55-6 | EG-nr 200-338-0

R


Rapsmetylester (RME) | CAS-nr 66762-38-3 | EG-nr 267-015-4
Ricinolja
Rödsprit

S


Salpetersyra 4%, 5%, 10%, 16%, 22%, 25%, 53% och 62% | CAS-nr 7697-37-2 | EG-nr 231-714-2
Saltsyra Teknisk och Kemiskt ren 4%, 5%, 7%, 8%, 9%, 10%, 16%, 24%, 30%, 34% och 36% | CAS-nr 7647-01-0 | EG-nr 231-595-7
Sedifloc 740 A
Sedipur AF 3161
Släckt Teknisk Kalk | CAS-nr 1305-62-0 | EG-nr 215-137-3
Solvent Nafta 100 | EG-nr 918-668-5
Solvent Nafta 150 | EG-nr 
Spa Klor (Oxidan DCN/WSG)
Spisbränsle
Spolarvätska Konc.
Spolarvätska Mix
Spolarvätska Citron
Stuckgips | CAS-nr 7778-18-9 | EG-nr 231-900-3
Sulfaminsyra | CAS-nr 5329-14-6 | EG-nr 226-218-8
Sulfaminasyralösning
Svavelsyra Teknisk och Kemiskt ren 5%, 10%, 14,9%, 16%, 20%, 25%, 30%, 37%, 50%, 55%, 78%, 80% och 96% | CAS-nr 7664-93-9 | EG-nr 231-639-5
Swedbrine | CAS-nr 10043-52-4 | EG-nr 233-140-8
Sweflock 10 | CAS-nr 1327-41-9 | EG-nr 215-477-2
Syntetisk Förtunning

T


Talk, Vit
Tannin (Tanal 04) | CAS-nr 1401-55-4 | EG-nr 215-753-2
Tetrakaliumpyrofosfat | CAS-nr 7320-34-5 | EG-nr 230-785-7
Tetranatriumpyrofosfat | CAS-nr 7722-88-5 | EG-nr 231-767-1
Thinner 20200
Thinner A28
Thinner A46
Thinner Elektra
Titandioxid Teknisk
Toluen | CAS-nr 108-88-3 | EG-nr 203-625-9
Tolyltriasol | CAS-nr 29385-43-1 | EG-nr 249-596-6
Träolja, Äkta
Trietanolamin | CAS-nr 102-71-6 | EG-nr 203-049-8
Trinatriumcitrat | CAS-nr 03/04/6132 | EG-nr 231-509-8
Trinatriumfosfat Teknisk | CAS-nr 10101-89-0 | EG-nr 231-509-8
Trinatriumfosfatlösning

U


Urea Granulat | CAS-nr 57-13-6 | EG-nr 200-315-5
Urealösning | CAS-nr 57-13-6 | EG-nr 200-315-5

V


Vakuumsalt | CAS-nr 7647-14-5 | EG-nr 231-598-3

Väteperoxid 7,9%, 9%, 10%, 12%, 17,5%, 19%, 35% och 49,5% | CAS-nr 7722-84-1 | EG-nr 231-765-0

X


Xylen

Z


Zinkklorid | CAS-nr 7646-85-7 | EG-nr 231-592-0