VANLIGA FRÅGOR

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kundservice. Här finner du svar på de vanligaste frågorna vi får till vår kundtjänst. Har du frågor gällande vårt konsumentsortiment hittar du FAQ längst ner på sidan. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst på 011-248484 eller .

Kom igång
HUR ÄR UPPLÄGGET MED HYRES-IBC?

När Ni köper en produkt i hyres-IBC debiteras en månadskostnad på emballaget. När varan sedan är förbrukad kontaktar Ni Swed Handling som då antingen hämtar tömd IBC med turbil eller ser till att den hämtas upp av annan transportör. Returfrakt med turbil inom turbilsområdet ingår i hyreskostnaden och all pappershantering gällande ADR sköts av Swed Handling. Mer information om våra villkor får du genom din säljare.

KAN VI HÄMTA GODS SJÄLVA PÅ SWED HANDLING?

Förutsatt att transport kan ske enligt gällande regler går det utmärkt att hämta gods hos oss. För transport av mindre volymer farligt gods gäller att man har 1.3 utbildning vilken kan genomföras hos Swed Handling. Kontakta din säljare för mer information om utbildningar.

TAR SWED HANDLING HAND OM AVFALL?

Swed Handling kan ta hand om uppkommet farligt avfall som exempelvis tömda VVS system, överbliven eller kontaminerad vara. Vi kan bidra med IBC behållare till uppsamling, frakter och destruktion. Kontakta din säljare för mer information.

VAD ÄR FRYSPUNKTEN PÅ GLYTHERM 20 (PROPYLENGLYKOL) I OLIKA KONCENTRATION?

Volymprocent
25
30
35
40
45
50

Fryspunkt
-9
-12
-15
-19
-24
-29

VILKEN GLYKOL SKA JAG HA I ETT SOLFÅNGARSYSTEM?

Vi rekommenderar en 50% Glytherm 20 (propylenglykol) vilken är anpassad för höga temperaturer samtidigt som fryspunkten ligger på -33 grader.

VI SPÄDER UT PRODUKTEN I VÅR PRODUKTION, GÅR DET ATT FÅ FÄRDIGBLANDAT ENLIGT VÅRA ÖNSKEMÅL?

Swed Handling erbjuder kundanpassade spädningar och blandningar. Vi utför även legoproduktion av olika blandningar enligt kundens recept. Kontakta din säljare för mer information.

HUR SPÄDER JAG EN KONCENTRERAD E-THERM KBS AGRO TILL BRUKSLÖSNING 29% SOM REKOMMENDERAS?

En enkel tumregel brukar vara en dunk E-Therm KBS Agro koncentrat och 2 dunkar vatten. Det ger en lösning med ca 28,6 vikt % köldbärarsprit.
VAD ÄR FRYSPUNKTEN PÅ GLYTHERM 10 (ETYLENGLYKOL) I OLIKA KONCENTRATION?

Volymprocent
25
30
35
40
45
50

Fryspunkt
-11
-14
-18
-22
-27
-33

HUR BLANDAR JAG JÄRNVITRIOL? (JÄRNSULFAT)

Lös upp ca 500 gr Järnsulfat per 10 liter ljummet vatten

Observera att:

Järnvitriol ger inte något skydd mot mögel eller påväxt
Skyddar inte mot regn
Färgen varierar med ljus och luftfuktighet
Spik och annan metall skall vara rostfritt då rost annars uppstår
Kan ge missfärgning på plåt, fönster och grund
Kan missfärga närliggande mark vid regn

För ökad tålighet kan träet efterbehandlas med opigmenterad olja.
För ökat skydd mot tillväxt kan 30 gr kopparsulfat tillsättas i receptet. Detta påverkar nyansen som blir något brunare.

HUR BLANDAR JAG OXALSYRA FÖR BLEKNING AV VATTENLINJE PÅ BÅT?

Blanda 100 gr per liter varmt vatten.
Går att förtjocka med tapetklister för bättre ”häng” (gör då en något starkare lösning)
Skölj av efter ett par minuter.
Observera skyddsglasögon och handskar.
Skölj väl efter behandling.

KAN MAN ANVÄNDA INHIBERAD PROPYLENGLYKOL FÖR ATT VINTERKONSERVERA BÅTTOALETTEN?

Det går utmärkta att tillsätta en 50% blandning i systemet för att undvika frostsprängning och tillväxt.

KAN MAN ELDA MED LYSFOTOGEN INOMHUS?

Lysfotogen är anpassad för fotogenlyktor och fotogenvärmare. Den går att använda inomhus, vill man ha ännu renare förbränning rekommenderas Lampolja.

VAD SKA JAG ANVÄNDA MOT KALKAVLAGRINGAR?

Vi rekommenderar en svag citronsyralösning. Ca 100 g/ liter vatten.

KAN JAG HA CAMPINGPARAFFIN I MIN BÅTVÄRMARE?

Ja, Campingparaffin är anpassad för fotogenvärmare med skorsten.

HUR SPÄDER JAG CITRONSYRA FÖR ROSTBEHANDLINGAR?

Citronsyra kan spädas i lösning mellan 10 – 50% beroende på hur kraftig behandling man behöver.

POOLSORTIMENT

Klorgranulat (Chockklor)
Granulat av Kalciumhypoklorit som används för extra klorering vid vårstart
och vinteravstängning. pH-höjande. Dosering 15-20 g/m3.

Klortabletter (Dagsklor)
Tabletter av Kalciumhypoklorit som används för daglig klorering i breddavlopp.
pH-höjande. Dosering 2-6 g/10m3 per dygn.

Klorpuckar (Veckoklor, multipack)
Puckar av Triklorisocyanursyra. Innehåller alg- och flockningsmedel. Används för
klorering veckovis i breddavlopp. pH-sänkande. Dosering 2-4 puckar/50m3 per vecka.

Natriumhypoklorit
Flytande klor för chockklorering vid uppstart och vinteravstängning.
Används även vid autodosering. pH-höjande. Dosering 75-100 g/m3.

pH-höj
Natriumkarbonat. Används för att höja pH-värdet i poolen. Dosering 10 g/m3
för justering av 0,1 pH-enhet.

pH-sänk
Natriumbisulfat. Används för att sänka pH-värdet i poolen. Dosering 10 g/m3
för justering av 0,1 pH-enhet.

Antiklor
Natriumtiosulfat. Används för att reducera för hög klorhalt i poolen.
Ska inte överdoseras! 18 g/10m3/ppm klor som ska sänkas.