VÄTEPEROXID 35% TEKNISK

BESKRIVNING

Frätande. Blekmedel. Endast för yrkesmässig försäljning. Tillstånd från MSB krävs i enlighet med reglerna för sprängämnesprekursorer.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5,25 och 60L samt IBC