VÄTEPEROXID 35% TEKNISK

BESKRIVNING

Frätande. Blekmedel. Endast för yrkesmässig försäljning. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för försäljning till privatpersoner.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5,25 och 60L samt IBC