SPAKLOR

BESKRIVNING

Diklorisocyanursyra, desinfektion för minispa.

Produkten finns i dessa emballage:

3 och 50Kg