METANOL

BESKRIVNING

Mycket brandfarligt. Livsfarligt att förtära. Används som drivmedel, för rengöring etc. Bränsleskatt tillkommer.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5, 25L samt Fat och IBC