LACKNAFTA LÅGAROM.

BESKRIVNING

Brandfarligt. Lacknafta med låg aromathalt, vilken är mer skonsam för miljön än vanlig lacknafta.

Produkten finns i dessa emballage:

1 och 4L