LACKNAFTA

BESKRIVNING

Brandfarligt. För spädning av oljefärg, rengöring av penslar och verktyg etc.

Produkten finns i dessa emballage:

1,4 och 25L