KYLARGLYKOL

BESKRIVNING

Korrosionsinhiberad etylenglykol för fordonskylare.

Produkten finns i dessa emballage:

1,4 och 25L samt Fat och IBC