KARBID

BESKRIVNING

Kalciumkarbid.

Produkten finns i dessa emballage:

1Kg