ISOPROPANOL

BESKRIVNING

Mycket brandfarligt. Används bl.a. som lösnings- och rengöringsmedel.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5, och 25L samt Fat och IBC