INDUSTRIBENSIN HEPTAN

BESKRIVNING

Mycket brandfarligt. Lösningsmedel som används bl. a. inom färg-, gummi-, plast-, verkstads- och läderindustrin.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5,20L samt Fat och IBC