CAMPINGPARAFFIN

BESKRIVNING

Bränsle till fotogenkaminer, t.ex. båtar med skorsten, alt. utomhuskaminer.

Produkten finns i dessa emballage:

1 och 4L