BALSAMTERPENTIN

BESKRIVNING

Brandfarligt. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel etc.

Produkten finns i dessa emballage:

1,5,25L samt Fat och IBC