ADBLUE®

BESKRIVNING

AdBlue® är en 32,5% lösning av Urea och avjoniserat vatten. Vätskan är giftfri, enkel att hantera och är inte skadlig för miljön. AdBlue® ska tillsättas i för detta avsedd tank, den får inte hällas direkt i dieseltanken. AdBlue® är avsett för bilar med ett SCR-system.

Produkten finns i dessa emballage:

10L, Fat, IBC och Bulk