VISSTE DU ATT VÅR SPOLARVÄTSKA ÄR SVANENMÄRKT?

Vi närmar oss högsäsongen för spolarvätska. Som en viktig del i vårt miljöarbete och även på grund av ökad efterfrågan från kunderna har vi Svanenmärkt vår spolarvätska. Det innebär att både innehåll och förpackning är noggrant kontrollerade och fått godkänt då produkten är ett bra val ut miljösynpunkt.

Swed Handling var ett av de första företagen i Sverige att få miljöcertifikatet ISO 14001. Vi har alltid arbetat aktivt för att minska den totala miljöbelastningen i värdekedjan. Som en del i det arbetet har vi Svanenmärkt vår populära spolarvätska.
– Att få en Svanenmärkning är en omfattande process och produkten måste uppfylla flera olika kriterier. När man skickar in en ansökan krävs många dokument, då de tittar på allt från varenda beståndsdel i produkten till förpackningen, etiketten och korken, säger Johanna Svensson, kemikaliesamordnare hos oss.

Högsäsong för spolarvätska
Från november och fram till våren är efterfrågan på spolarvätska hög. Vi måste ta in mer personal för att hantera produktionen.
– Vi blandar vår spolarvätska här i Norrköping. Den är tillverkad av bioetanol, som görs på spannmål, vilket gör den både miljövänlig och nedbrytbar.
Johanna berättar kunderna efterfrågar Svanenmärkta produkter allt mer.
– Vi säljer spolarvätska till bland annat andra återförsäljare, som kan skylta med att de har Svanenmärkta produkter. Att erbjuda miljömärkta produkter är bra ur flera synvinklar.

VI HYLLAR VÅRA CHAUFFÖRER PÅ YRKESFÖRARENS DAG