Vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar!

Miljö- och hållbarhetsfrågor har alltid stått högt upp på listan hos Swed Handling. Vi var först ut i branschen att erhålla miljöcertifikatet ISO 14 001 redan år 1996 och förra året släppte vi vår första hållbarhetsrapport. Nu tar vi steget längre och utser Amanda Kellerman till hållbarhetsansvarig på företaget.

 

Amanda Kellerman har länge varit en uppskattad kollega hos oss. Hon började som kemikaliesamordnare på konsultbasis för att sedan bli innesäljare. När hon kom tillbaka från föräldraledighet i december var det till en ny position. Kemikaliesamordnare och hållbarhetsansvarig. 

– Jag tyckte det lät jättespännande när jag blev erbjuden tjänsten. Hållbarhetsarbete är nytt för mig, men vi läste om det när jag studerade till miljövetare. Det känns som att mina områden går att kombinera bra, de hänger ihop. 

Sätter nya lång- och kortsiktiga hållbarhetsmål

I maj 2021 släppte vi vår första hållbarhetsrapport, där vi bland annat tittade på energianvändning, koldioxidutsläpp från både in- och uttransporter, frisknärvaro och leveransprecision. 
– Nästa år släpper vi en ny hållbarhetsrapport. Just nu arbetar jag med att identifiera mål och hur vi konkret ska arbeta för att uppnå dem. 

Hon berättar att ett kortsiktigt mål vi kommer att arbeta med är att behålla vår leveranssäkerhet på 99 procent. Ett av våra långsiktiga mål är att 50 procent av den plast vi köper in ska vara återvunnen och 75 procent av plasten ska återvinnas. 

– Jag kommer behöva ta hjälp av mina kollegor för att få ihop helheten. Vi har så bra sammanhållning på företaget så det ska inte vara några problem. Att man kan få nya arbetsuppgifter och utveckla sig i sin roll är någonting jag gillar med Swed Handling. 

Anläggningen i Gävle växer: Utökad kapacitet, större lager, fler anställda