VI ÄR MÅNA OM VÅR PERSONAL – OCH DE ÄR MÅNA OM VARANDRA

Vi är väldigt stolta över är den anda vi byggt upp på företaget. Vi lyssnar på varandra, hjälps åt och alla som arbetar på Swed Handling får vara med och påverka. Vi prioriterar våra anställdas hälsa och välmående, vilket syns både genom att vi genom åren haft en låg personalomsättning och att företaget nu går som tåget.

Någonting vi har varit måna om på Swed Handling är närheten; att det ska vara nära till ledningen och de beslut som tas, och att alla ska ha möjlighet att påverka.

– Jag får alltid lite extra energi när jag går in genom dörren här. Det har jag känt sedan dag ett för sju år sedan. Denna varma och välkomnande stämning som finns på Swed Handling har jag inte upplevt på tidigare arbetsplatser. Tänket att du sköter ditt och jag sköter mitt finns inte alls här. Vi är alla ett team, säger Liselotte Flemvik, Administrativ chef, och fortsätter:
– Det är högt i tak och alla beslut fattas nära oss som arbetar här. Även utmaningar som dyker upp löser vi tillsammans.

Hon berättar att vi just nu håller på att uppgradera våra IT-system. Ett väldig roligt och samtidigt hektiskt projekt.
– Hela företaget är involverat på något sätt och alla ska få säga sitt. Det är viktigt att alla får komma till tals och får delge sina idéer, även om man inte alltid får som man vill, skrattar hon.

BRA GÄNG OCH HJÄRTLIG STÄMNING

Öppenheten har lett till en bra stämning på arbetsplatsen och att alla bryr sig om varandra.
– Det bidrar till en bra balans mellan arbete och privatliv. Om någon har det tufft försöker vi ge personen det stöd den behöver.

Liselotte berättar att vi faktiskt har flera medarbetare som återvänt till företaget, som gjort en liten avstickare och arbetat några år på annat ställe.
– Det är ett tecken på att man trivs här och värdesätter vår positiva sfär.

FIRAR FRAMGÅNG MED VARANDRA

Företaget växer och under 2020 ökade vi kraftigt i både omsättning och volymer.
– Det har förstås varit slitsamt för många av oss, då det blivit mycket att göra och nya situationer att hantera. Men vi har alla bidragit på att bra sätt genom att vara flexibla, lyssna på varandra och hjälpas åt för att lösa situationen. Att kommunikationen fungerar är viktigt, så att alla vet vad som pågår på företaget.

Viktigt också att vi firar ordentligt när vi överträffar våra förväntningar.  När vi slår omsättningsrekord har vi till exempel en tradition att tillsammans fira med en stor räkmacka.
– Det har blivit många räkmackor det senaste året, och att fira är viktigt för personalen! Att det går bra för företaget är också en trygghet för oss alla. En stor personalbonus baserat på föregående års resultat betalades i april ut till alla anställda, vilket jag tror är mycket uppskattat.

PRIORITERAR HÄLSA

Vi är måna om att vår personal mår bra, både psykiskt och fysiskt. Vi har sedan ett par år tillbaka haft en profilkartläggning med alla anställda som vill vara med, i syfte att förbättra hälsan. I denna satsning av vi gjort en enskild anonym hälsobedömning med professionell hjälp, och sedan på grupp- och individnivå gjort planer och uppföljningar.
–Vi har även dragit i gång fysiska aktiviteter där alla får röra på sig, som exempelvis gemensamma pass på gym och olika motionslopp. Personalens hälsa är en viktig faktor för företagets välmående!


MÖT VÅR INNESÄLJARE – AMANDA KELLERMAN