Feralco Nordic och Swed Handling - ett givande samarbete för båda parter

Feralco Nordic förser kunder runt om i landet med vattenreningskemikalier. De kör ut sina produkter i tankbilar, men har inte fokuserat på att leverera till mindre kunder som vill ha från 1000 liter och nedåt. Valet stod mellan att bygga en ny anläggning eller hitta en samarbetspartner. De valde det sistnämnda, och Swed Handling fick uppdraget.


Vårt samarbete med Feralco Nordic har nu pågått i 3-4 år. Vårt uppdrag är att leverera vattenreningskemikalier i emballage mellan 25 och 1000 liter.
– 99 procent av våra nuvarande kunder är större än så. Vi levererar kemikalier med tankbilar till dricksvatten- och avloppsreningsverk samt större industrier, säger Johan Modén, vd på Feralco Nordic.

Han berättar att antingen skulle de bygga en ny anläggning för att kunna hantera de mindre kunderna, eller satsa på ett samarbete.
– Swed Handling köpte redan innan kemikalier av oss som de packade om för att passa sitt segment av kunder. Vi insåg att det var den bästa lösningen att bygga vidare på det samarbetet. 

 

Två bolag med liknande förutsättningar

Idag levererar Feralco Nordic kemikalier i bulk som vi packar om och kör ut till bland annat mindre industrier, simhallar, spaanläggningar och stugbyar. 

– Att vi valde att samarbeta med Swed Handling beror på att de har byggt upp en bra verksamhet kring hantering av kemikalier och logistik. De har en riktigt bra logistikavdelning med egna turbilar, säger han och fortsätter.

– Framför allt är Swed Handling ett företag som liknar och passar oss. Både Swed Handling och Feralco Nordic är medelstora företag som växer så det knakar. Vi har lätt att prata med och förstå varandra då vi har samma möjligheter och utmaningar. Båda företagen har samma inställning till utveckling av affärer, kundrelationer och medarbetare, beslutsvägarna är korta men tydliga, vilket innebär att ärenden inte dras i långbänk om det inte är nödvändigt.  

 

Lär av varandra

Företagens säljorganisationer har kontinuerliga möten för att lära av varandra.

– Att förmedla hur våra produkter fungerar och hur de ska användas är ett pågående projekt.

Johan berättar att vattenrening är en viktig fråga som blir allt mer viktig.
– Kraven på vad man får släppa ut i avloppen blir hårdare, vilket även höjer kraven på kemisk fällning, främst när det gäller läkemedelsrester, mikroplaster och fosfor.

Tanken framöver är att tillsammans fokusera mer på vilka ytterligare kunder och segment som har ett behov av vattenreningskemikalier.

– Vi ser att vår volym mot Swed Handling ökar. Det ska bli spännande att se vad detta kan leda till.

Turbilar jul och nyår 21-22