Anders Englund framför dunkar med AdBlue

Anläggningen i Gävle växer: Utökad kapacitet, större lager, fler anställda

Under året har Swed Handling identifierat flera förbättringsområden och expanderat rejält i Gävle. Vi kommer att återta de 1 000 kvadratmeter som vi hyrt ut, investerar i fler blandningstankar och anställer nya medarbetare. Nödvändiga åtgärder då efterfrågan på våra produkter bara ökar.

 

Sedan Anders Engberg tillträdde som platschef på vår anläggning i Gävle i april har det hänt mycket. 
– Vi har identifierat flera förbättringsområden och växer så att det knakar. En av åtgärderna var att ta tillbaka de 1 000 kvadratmeter av byggnaden som vi tidigare har hyrt ut. Vi inviger ett höglager med 970 pallplatser i februari och monterar då även nya portar till lager och blandningshallen. 

En annan viktig investering under året är tre nya tankar. Just nu har vi tio tankar i vår blandningshall där vi bland annat tillverkar och lagrar stora mängder ensileringsmedel och citronsyralösning. En ny produkt för 2023 är järnsulfatlösning, som vi kommer att börja blanda från och med januari. 
 – Jag kan tänka mig att vi kommer utöka även under 2023, vilket vi har plats för i blandningshallen. Man vet aldrig vad som kommer att efterfrågas, marknaden kan styra om snabbt, säger han och fortsätter:

Viktigt att även satsa på personalen

För att klara av den utökade produktionen har vi anställt en ny medarbetare till kontoret och en i produktionen. Under topparna hyr vi in extra arbetskraft.
– För att kunna bibehålla gemensamheten i personalgruppen har vi bland annat tagit ned en vägg och utökat personalutrymmet. 

Säsongsbetonad efterfrågan på kemikalier

Anders berättar att nu går tillverkningen av bland annat spolarvätska på högtryck. När vi närmar oss våren ökar produktionen av bland annat klor till simbassänger och ensileringsmedel.
– Gävle är en strategiskt bra plats. Vi är stora både norrut och även västerut mot Hälsingland och Dalarna. 

Medarbetare fyller på dunkar med AdBlue
Påfyllning av kemikalier i plastdunkar
Påfyllning av AdBlue i en IBC-behållare
Så kör våra turbilar under jul och nyår