VÅR FÖRSTA HÅLLBARHETSRAPPORT ÄR HÄR – NU STEPPAR VI UPP ARBETET YTTERLIGARE

För oss är det viktigt att vara en föregångare i vår bransch inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därför beslutade vi i höstas att upprätta en hållbarhetsrapport. Det är riktigt roligt att få en överblick över hur mycket vi gör inom området och vi kommer att steppa upp ännu mer för att nå våra högt uppsatta mål.

Redan 1996 fick vi som första företag i kemibranschen och som ett av de första företagen i Sverige miljöcertifikatet ISO 14001. Vi har alltid haft ett stort fokus på att aktivt minska den totala miljöbelastningen i värdekedjan.
– Begreppet hållbarhet är så mycket vidare än miljöfrågor, även kvalitet och arbetsmiljö är prioriterat hos oss. Vi har inte tagit fram vår Hållbarhetsrapport för att vi måste, utan för att vi vill. Så här handfasta och tydliga har vi aldrig varit. Vi har alltid jobbat med dessa frågor, nu sluter vi cirkeln, berättar Rickard Andersson, vd Swed Handling.
Målet är att förbättra vårt hållbarhetsarbete i hela organisationen.
– Det har varit roligt att få en överblick över hur mycket vi redan gör.

Arbetar mot tydliga mål
För att arbeta framåt har vi satt upp tuffa mål, både långsiktigt och kortsiktigt, där vi mäter nyckeltal som frisknärvaro, energianvändning, koldioxidutsläpp från transporter in och ut, leveransprecision samt kundnöjdhet. För att kunna nå våra mål har vi utsett ansvariga för de olika frågorna.
– Vi vill uppfattas som det mest hållbara alternativet i vår bransch senast år 2030.

Våra fokusområden
I rapporten har vi tagit fram fyra fokusområden vi kommer att arbeta vidare med: Trygg arbetsgivare, Ansvarsfull tillverkning, Hållbart erbjudande samt Samverkan i vår
värdekedja.
– Genom dessa täcker vi allt från våra dagliga beslut till hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer.

Ställer även krav på leverantörer
Rickard berättar att han tydligt märker större intresse för att vi arbetar med dessa frågor hos både kunder och leverantörer.
– I och med att leverantörerna är en del i kedjan kommer vi att ställa ytterligare krav på att de följer våra krav.

Vill du läsa vår Hållbarhetsrapport hittar du den här!

VI ÄR MÅNA OM VÅR PERSONAL – OCH DE ÄR MÅNA OM VARANDRA