Telko förvärvar Swed Handling Group

Telko Oy, en ledande finsk leverantör av plastråvaror, industrikemikalier och smörjmedel, har idag ingått avtal om att förvärva hela aktiekapitalet i Swed Handling AB inklusive dotterbolagen Kebelco AB, Kemiverken AB, Swed Handling Transport AB och intressebolaget CrossChem Sweden AB.

Transaktionen kommer att kräva konkurrensmyndighetens godkännande innan den slutförs. Förvärvet beräknas slutföras under tredje kvartalet 2024. De nuvarande ägarna av Swed Handling är fast beslutna att fortsätta i sina nuvarande roller.

"Vi är imponerade av Swed Handlings fantastiska utveckling och unika sätt att serva kunderna. Jag är övertygad om att vi genom att kombinera Swed Handlings och Telkos styrkor kommer att kunna stärka samarbetet med våra kunder och leverantörer ytterligare. Förvärvet av Swed Handling är ett viktigt steg för Telko och Sverige kommer att bli den största marknaden för Telko-koncernen.", säger Mikko Pasanen, VD för Telko Oy.

"Denna förändring innebär nya möjligheter och synergier för Swed Handling AB. Genom att bli en del av Telko-familjen kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre service, ett bredare produktsortiment och en starkare närvaro på marknaden. Våra kärnvärden och vårt engagemang för service, flexibilitet och kundnöjdhet är oförändrade, säger Rickard Andersson, VD för Swed Handling AB.

Den dagliga verksamheten i båda företagen fortsätter som tidigare. Det kommer inte att ske några förändringar i företagsnamn, kontaktpersoner, betalningsuppgifter eller andra dagliga rutiner. Vi fortsätter att leverera produkter, tjänster och support på samma sätt som tidigare.

Det är en spännande framtid som vi ser framför oss, och vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med er. Vi uppskattar det förtroende ni har visat genom åren och ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete under nya ägare.

Tack för ditt fortsatta stöd. Vi kommer att hålla dig informerad om utvecklingen av vår gemensamma resa. Välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Telko är en lösningsleverantör för olika branscher som behöver plastråvaror, industrikemikalier och smörjmedel. Konkurrenskraften bygger på hållbara lösningar, stark teknisk support, effektiv logistik och lokal expertservice. Telko har 250 anställda i 17 länder och en omsättning på 230 miljoner euro.

Swed Handling AB är en helhetsleverantör av industrikemikalier som i första hand levererar till svensk industri. Med ett brett sortiment och säkra leveranser tack vare det helägda transportföretaget Swed Handling Transport AB. Verksamheten kännetecknas av korta beslutsvägar, personligt engagemang, stor kunskap och väl utvecklade hållbara lösningar. Swed Handling Group sysselsätter 95 personer och omsätter 60 miljoner euro.
Swed Handling förvärvar Hyjecs verksamhet