Swed Handling förvärvar Hyjecs verksamhet

Swed Handling och Hyjec har ett långt samarbete bakom sig, där vi har köpt främst oorganiska produkter som företaget importerat från Asien. I och med att ägaren Henrik Andersson valde att pensionera sig var det naturligt för oss att ta över den delen av verksamheten. 

 

Lars Wilhelmsson har arbetat ett drygt år på Swed Handling. Han anställdes bland annat för att ta kunna över Hyjecs verksamhet då företagets ägare Henrik Andersson skulle gå i pension. 

– Henrik hade en bra relation med Swed Handlings grundare Tommy Andersson. När Swed Handling grundades för 30 år sedan arbetade Henrik på det företag som Swed Handling lagerhöll varor åt i Norrköping, berättar han. 

 

Henrik startade Hyjec 2008. Företaget importerar främst oorganiska produkter från Asien. Swed Handling är den enda kunden i Sverige, varav förvärvet är naturligt. 

– Från och med årsskiftet köps alla produkter från Asien i Swed Handlings namn. Hyjec har fortfarande lite verksamhet kvar i andra länder, som Henrik fortfarande sköter. 

 

Sedan Lars började har han haft löpande kontakt med Henrik. De har även rest till flera länder i Asien tillsammans för att träffa leverantörer. 

– Vi köper bland annat basiska pulverprodukter som natriummetasilikat, sulfaminsyra och citronsyra från Asien. Vissa av produkterna produceras i Europa, men Kina är väldigt konkurrenskraftigt vad gäller pris, säger han och fortsätter:

– De är även väldigt tillmötesgående och vänliga. Henrik har haft en samarbetspartner under många år som vi nu tagit över. Han kan både språket och kulturen. 

 

Nya produkter i och med förvärvet av Kebelco

Lars berättar att i och med förvärvet av Kebelco, som verkar inom livsmedelsindustrin, har det tillkommit produkter som Swed Handling inte varit i kontakt med tidigare. Även dessa ansvarar Lars för.  

– Jag arbetar främst med sourcing och har ett tätt samarbete med Marie-Louise Rask på Norrköpingskontoret, som ansvarar för inköp. 

 

I arbetet ingår mycket planering, då leveranstiderna från Asien har förlängts. 

– Situationen har förvärrats i och med kriget i Mellanöstern. Leveranstiderna har förlängts med 2-3 veckor. Det gör att vi måste ha bättre planering. 

 

Nu har vår kundservice blivit ännu vassare