Initiativ i produktionen för att minska vår miljöbelastning

För ett drygt år sedan initierade vi ett projekt för att kunna rena och återanvända vårt sköljvatten istället för att skicka iväg det som farligt avfall. Då det är höga kostnader förenade med projektet tittar vi nu på ytterligare en metod innan vi bestämmer oss för hur vi ska gå vidare. 

 

Förra hösten började vi testa om vi kan rena sköljvattnet i produktionen. Tanken med projektet är att vi ska ha möjligheten att använda återvunnet vatten i nya blandningar för att minska vår miljöbelastning.

– Det uppkommer stora mängder sköljvatten i produktionen, bland annat när vi sköljer ur slangar samt rengör pumpar och blandningstankar. Idag skickas vattnet iväg som farligt avfall. Då det handlar om stora mängder blir det mycket hantering och höga kostnader, säger Krister Hansson, Teknisk chef på Swed Handling. 

 

Olika metoder för att rena vatten

Vi har under en tid tittat på att rena vattnet genom omvänd osmos, vilket innebär att man under högt tryck pressar sköljvatten genom filter. Metoden går ut på att vattenmolekylerna går igenom filtret och de farliga salterna blir kvar. Vi har även gjort ett praktiskt test med en reningsanläggning som vi hyrde. Nu tittar vi på att istället rena sköljvattnet med indunstare. 

– Eftersom det handlar om miljonbelopp i investeringskostnader är det viktigt att vi väljer rätt metod. Det som försvårar projektet är att vi hanterar komplexa blandningar av syror och baser. 

 

Indunstare är en möjlig metod

Att rena sköljvatten i indunstare går ut på att man under vakuum, genom förångning destillerar vatten. Då får man ut runt 89–98 procent vatten och resten koncentrat. Vattnet går att återanvända i nya blandningar medan koncentratet skickas som farligt avfall. Maskinerna har mycket låg energiförbrukning och minimalt underhåll med få rörliga delar. 

 

Fler aktiviteter för att minska miljöbelastningen

Parallellt med vårt sköljvattenprojekt pågår även flera mindre projekt för att effektivisera produktionen och minska miljöbelastningen.

– Alla befintliga belysningsarmaturer i tillverkningen av syror och baser kommer att bytas ut till LED-belysning, som ger ett bättre ljus och minskar vår energianvändning. Snart kommer även ett antal inköpta nya truckar att levereras, som både är säkrare och har bättre komfort. Arbetsmiljö och miljö är viktiga delar för oss på Swed Handling.  

Swed Handling går in som huvudsponsor för Norrköping Dolphins