Rengöring av sköljvatten för minskad miljöbelastning

För oss på Swed Handling är det viktigt att göra aktiva insatser för miljön. Ett projekt som vi nyligen startat är Sköljvatten-projektet. Ett arbete där vi tittar på möjligheter att kunna rena vårt sköljvatten och därmed kunna återanvända det, istället för att skicka iväg som farligt avfall med transporter.


Vi på Swed Handling arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen och strävar ständigt efter att förbättras och utvecklas. Därför har vi startat Sköljvatten-projektet. När vi rengör slangar och kopplingar, tvättar tankar och IBC:er samt olika emballage uppkommer sköljvatten. Detta vatten klassas som farligt avfall som vi i dagsläget transporterar iväg. Förutom att det resulterar i höga kostnader påverkar det miljön.

Återanvändning av sköljvatten i nya blandningar

Just nu testar vi en reningsanläggning tillsammans med Bram Faaij Hultgren på Membram ProTec för att själva kunna återanvända sköljvattnet i våra nya blandningar och minska miljöpåverkan. Om vi sätter detta projekt i verklighet kommer vi inte behöva ta in lika mycket nytt vatten samt minskar mängden vatten som skickas iväg som farligt avfall. Vi skulle även kunna släppa ut vattnet när det renats, men då krävs det att vi begär nytt tillstånd hos kommunen då det klassas som processvatten. Detta behövs inte, eftersom vi återanvänder det i produktion.

Vi befinner oss just nu i första fasen av projektet. Vi vill se att allt fungerar och att reningen uppfyller de krav som krävs. I reningsanläggningens första del avskiljs partiklarna och den andra delen består av metoden omvänd osmos. Det innebär att man använder ett yttre tryck för att vattenmolekyler ska vandra genom ett membram, vilket gör att jonerna (salter) blir kvar och konduktiviteten på det renade vattnet minskar.

Positiva resultat från våra analyser

Krister Hansson, produktionstekniker på Swed Handling säger:
- De prover vi gjort hittills har visat positiva resultat. Visar det sig att reningen fungerar felfritt är det fullt möjligt att vi kommer kunna återanvända sköljvattnet till vissa av våra blandningar. Det ska bli spännande att se var detta leder när vi gjort vår slutsammanfattning.

Vi arbetar även med att involvera vår personal i miljöarbetet och hur de kan vara med och påverka miljöbelastningen.

- Det är viktigt att personalen är medvetna och tänker till. Under året följer vi upp statistik över hur mycket sköljvatten vi skickar iväg, vi har satt upp mål till vilken nivå vi vill komma ner till. Ett sätt att minska förbrukningen av vatten är att personalen sköljer på rätt sätt. Det bidrar till att vi får ner nivåerna av vårt sköljvatten.

Produktionen ökar mer och mer för varje år vilket gör att vi får ännu mer sköljvatten. Miljöavgifterna av farligt avfall är inget som kommer minska i framtiden, snarare tvärtom, därför är detta en väldigt bra början.

En friare typ av transport