Nu får säkerhet ännu större fokus på Swed Handling

Att Swed Handling ska vara en säker arbetsplats för våra medarbetare har alltid varit vår främsta prioritet. Nu steppar vi upp arbetet för en säker arbetsplats ytterligare ett steg. Vid årsskiftet tillsatte vi en ny tjänst – säkerhetschef. En roll som axlas av Therese Ekholst. 


Therese Ekholst har arbetat i olika roller på Swed Handling sedan år 2000, senast som logistikchef. 
– Jag har haft många roller i företaget under mina år. Bland annat har jag varit på orderavdelningen, innesäljare, inköpare & även lastbilschaufför ett kort tag. De senaste åren har jag nu axlat rollen som säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och ADR-instruktör, för att kunna utbilda våra chaufförer för att få köra farligt gods.  

I samband med en omorganisation beslöts det att lägga hela företagets säkerhetsarbete på Therese.
– Jag ska jobba hårt för att Swed Handling ska vara en säker arbetsplats för alla våra medarbetare. 

Ett spännande område med flera delar

I början av januari tillträdde Therese sin nya roll som säkerhetschef. Hon berättar att till en början kommer det systematiska brandskyddsarbetet stå i fokus. 
– Vi handskas med stora mängder brandfarliga produkter, vilket kräver att vi har bra rutiner för att handskas med dessa på rätt sätt. 

Anläggningen i Norrköping är redan idag Seveso-godkänd, vilket är ett krav för särskilt farliga verksamheter, och nu ska vi starta upp ett arbete för att även vår anläggning i Gävle ska bli en Seveso-anläggning. Det skulle innebära att vi får handskas med större mängder av vissa produkter där än vad vi gör idag. 

I sitt arbete kommer Therese arbeta tätt tillsammans med både myndigheter, produktionsledare, produktionstekniker och medarbetarna som arbetar med uppgifter förenade med risker för att ta fram rutiner och arbetssätt som ökar säkerheten på företaget.
– Att arbeta med säkerhet är ett spännande område med många delar att lära sig. Jag ser fram emot att själv få utvecklas samtidigt som jag gör skillnad för företaget. 

Vi välkomnar vår nya produktionstekniker Krister Hansson