Vi möter stor förståelse för att vi tvingats öka priserna

Höjda priser på naturgas, el, drivmedel och sjöfrakter från Asien – är alla parametrar som vi påverkas av. Det råder brist på råvaror och leveranstiderna har förlängts samtidigt som efterfrågan har ökat. Trots det har vi lyckats hålla en bra leveranssäkerhet, tack vare våra fantastiska medarbetare som alltid ställer upp. Och våra kunder har oftast en stor förståelse för att vi tvinga höja våra priser. 

 

Att priserna på bland annat el, drivmedel och naturgas har stigit kraftigt har inte undgått någon. Vi är beroende av alla nämnda parametrar för att köpa in, producera och leverera våra produkter. Under det senaste året har även fraktpriserna för containrar från Asien ökat med 800 procent och leveranstiderna har förlängts. 
– Det råder en tydlig råvarubrist på marknaden på grund av obalans i världshandeln då allt fler länder börjar se om sitt eget hus först. Det vi ser nu har vi inte sett tidigare i samma omfattning. Samtidigt är efterfrågan på våra produkter hög, berättar Rickard Andersson, vd på Swed Handling

Prisökningar och bristen på råvaror gör att även vi tvingats höja priserna på våra produkter. 
– Vi har en bra relation med våra kunder och har mött en stor förståelse hos dem. 

 

Tack vare personalen har vi lyckats leverera enligt plan

Trots svårigheter att få tag på råvaror och långa leveranstider har vi lyckats hålla vår leveranssäkerhet under 2021.
– Det är otroligt starkt och väldigt roligt. I vissa fall har det kostat oss extra, men vi arbetar långsiktigt och för oss är det viktigt att våra kunder får sina kemikalier i tid. 


Att vi lyckats är tack vare personalen.
– Precis som många andra företag har vi drabbats av hög sjukfrånvaro. De som har varit friska har verkligen ställt upp. Medarbetarna förstår vikten av att hålla det vi lovar till våra kunder. Dagskiftet har jobbat över, nattskiftet har kommit tidigare och de har även arbetat på helger. Det är jag otroligt tacksam över!

Thomas kommer in med enorm erfarenhet: “Jag ska vara ute på fältet och träffa kunder”