Våra kunder har sagt sitt – vi är bra på leveranssäkerhet och relationer

För oss är det viktigt att lyssna på vad våra kunder tycker om oss och vad vi kan förbättra. I vår senaste kundundersökning kom det fram att vi är bra på att leverera i tid och personliga relationer, vilket är roligt att se då det är prioriterade områden för oss.  

 
För att fånga upp vad våra kunder tycker om oss gör vi en kundundersökning vartannat år, helt anonymt utförd av ett professionellt undersökningsföretag. Anledningen är att vi vill veta hur vi presterar. Vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på.

Resultatet visar att det våra kunder tycker vi är bäst på är personliga relationer, ett område vi prioriterar högt. Tätt därefter kommer leveranssäkerhet och kundservice. Det är kul att se då vi har en målsättning att ha bäst leveranssäkerhet på marknaden och samtidigt hålla en högre servicenivå jämfört med våra kollegor i branschen.

Ett område vi kan förbättra oss inom är information och att kommunicera våra framtidsstrategier. Vi tar det till oss och arbetar för att bli bättre på att berätta vad vi gör och vad vi planerar framöver.

Ett stort tack till alla kunder som deltog och tack för förtroendet att vi får leverera de kemikalier ni behöver i er verksamhet!

Vi möter stor förståelse för att vi tvingats öka priserna