Swed Handling tillverkar Fredriks produkter på beställning: “Våra bolag är en perfect match”

Thorsil of Sweden med forskaren Fredrik Eide i spetsen har tagit fram en produktserie av ensileringsmedel. När produkten skulle börja tillverkas kontaktade han Swed Handling. Nu har vi ett bra samarbete där vi varje år dedikerar en produktlina på vår fabrik i Gävle för att tillverka Fredriks fyra olika produkter. 


Fredrik Eide har samarbetat med Swed Handling i 15 år. När han startade ett eget bolag för 3 år sedan för att tillverka ensileringsmedel kontaktade han oss. 
– Jag behövde en samarbetspartner med kunskap, som kunde ta hand om de regulatoriska frågorna och som hade registrering att hantera vissa råvaror. Därför ringde jag till Rickard och frågade om han ville hjälpa mig att blanda min nya produkt.

Fredriks bolag, Thorsil of Sweden har ett eget laboratorium i västra Sverige där han forskar fram olika typer i blandningar. Han testar även sina ensileringsmedel ute hos lantbrukare. För tillfället utgörs produktsortimentet av fyra olika ensileringsmedel för olika typer av grovfoder
– Problemet med feljäsning vid ensilering är att fodret tappar näringsvärde. Eftersom ensilaget utgör mer än hälften av lantbrukarens foderstat är det ur en ekonomisk synvinkel viktigt att behålla näringsvärdet. Speciellt nu när priserna på kraftfoder är så höga. 

Ett fungerande samarbete mellan Thorsil of Sweden och Swed Handling


Vi fungerar som legotillverkare och tillverkar produkterna efter Fredriks recept. 
– Det är en hektisk period nu, då alla produkter ska tillverkas och köras ut. Swed Handling dedikerar en produktlina i sin fabrik i Gävle för Thorsilprodukter under våren. 
Han berättar att samarbetet fungerar jättebra, att de båda bolagen är en perfect match.
– Swed Handling är effektiva, håller vad de lovar och levererar alltid till 100 procent. 

Välkommen Anders – vår nya platschef i Gävle