Swed Handling erbjuder utbildning i kemikaliesäkerhet

På våra kunders efterfrågan har vi tagit fram en utbildning i kemikaliesäkerhet. Arbetar man med kemikalier till vardags är det viktigt med bra rutiner, att använda den skyddsutrustning som krävs samt ha kunskap om vilka risker som finns. 

 

Vi på Swed Handling har länge arrangerat utbildningar inom transport av farligt gods. Nu lägger vi även till en utbildning i kemikaliesäkerhet för företag som hanterar kemikalier i sin verksamhet. 

– Utbildningen kan anpassas efter företaget och vilka produkter som är aktuella. Vi kan även till exempel gå en rond tillsammans och se över hur rutinerna ser ut, säger Per Alsin, som håller i utbildningen.

Han är kemitekniker i grunden, med lång erfarenhet av industriell användning av kemikalier och riskhantering.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen riktar sig till företag som använder kemikalier i sin verksamhet. Deltagarna får lära sig grundläggande kemikunskaper, olika sorters exponering, hur man kan bedöma risker, tips på skyddsutrustning vad som händer vid exponering av aktuella kemikalier, vilka risker som finns, vilken skyddsutrustning som bör användas samt hur man läser säkerhetsdatabladet och hittar den information man behöver. 

– Alla kemikalier är inte farliga, men en del känner oro. Andra behöver en påminnelse om hur viktigt det är med rutiner och säkerhetsutrustning.

 

Är du intresserad av att vi kommer och håller en utbildning om kemikaliesäkerhet på ditt företag? Välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för just er!

Telko förvärvar Swed Handling Group