Kallavfettning Advance – en ny produkt från Swed Handling

Vi har en nära relation med många av våra kunder och gör det vi kan för att möta deras önskemål och behov. Nu lanserar vi en ny produkt, Kallavfettning Advance, som vi tagit fram för att möta våra kunders önskemål om en ny och mer effektiv produkt. 


Nu lanserar vi vår nya produkt, Kallavfettning Advance, den vassaste avfettningen vi har i sortimentet. Bakom produkten står vår kemist, vårt säljteam och ett kundnära samarbete där produkten testats i olika väderförhållanden. 

Vi identifierade ett kundbehov efter en kallavfettning med speciella egenskaper. Produkten skulle kunna läggas på en blöt bil och lösa upp asfalt och annan svår smuts mer effektivt än de avfettningar som redan fanns på marknaden. 

Genom att ta inspiration från andra produkter och titta på egenskaperna hos de olika råvarorna lyckades vi få ihop det bästa från flera olika världar.

Efter omfattande tester, bland annat i samarbete med kund, har produkten utvärderats och godkänts med fantastiskt goda resultat! Vi vågar påstå att detta är den bästa kallavfettning som vi någonsin haft!

Nytt samarbete med Lantmännen Agro Oil