Swed Handling höjer standarden genom ISO-certifikat för anläggningen i Björketorp

Vi på Swed Handling strävar ständigt efter att hålla hög standard är det kommer till miljö och kvalitet. Både vår anläggning i Norrköping och anläggningen i Gävle är sedan en tid tillbaka certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001. Nu faller även vår anläggning i Björketorp under dessa certifikat.


Vi vill att våra kunder ska känna sig säkra på att vi följer de krav som ställs på oss. Ett sätt vi uppvisar vår höga standard på är genom våra ISO-certifikat. ISO-9001 intygar att vi har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven vad gäller försäljning och beredning av kemikalier till industri och konsumentgrossist. ISO 14001 intygar att även vårt miljöledningssystem uppfyller de ställda kraven som gäller vårt affärsområde.

Någon som arbetar nära dessa områden och därför har stor kunskap om hur certifikaten påverkar vår dagliga verksamhet är Mikael Johansson, Kvalitet och miljösamordnare hos oss på Swed Handling.

- För oss är dessa certifikat ett sätt att hålla koll på vårt arbete och säkerställa att vi följer de standarder och krav som ställs på oss när det kommer till kvalitet och miljö.

Vi jobbar kontinuerligt för att bibehålla den höga standarden vi idag har i våra anläggningar. Dessa certifieringar är en tydlig symbol på att vi gör ett bra jobb men det är för våra kunder som certifikaten betyder mest.

- Många av våra kunder ställer tydliga krav på att vi ska vara certifierade inom både kvalitet och miljö. För dem ger det en trygghet att veta att Swed Handling arbetar på ett systematiskt sätt inom dessa områden. Det bekräftar att vi har ett välfungerande och hållbart arbetssätt.

Är du redo för poolsäsongen?