2023 års hållbarhetsrapport ”Nu förbättrar vi vårt systematiska arbetsmiljöarbete”

Vi på Swed Handling lägger stor vikt på att vara en föregångare i vår bransch inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den stora nyheten i 2023 års hållbarhetsrapport är att vi har genomfört ett omfattande projekt med genomgång och förbättringar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Detta är nu integrerat i vårt befintliga verksamhetsledningssystem. 

 

För oss är det viktigt att aktivt arbeta med att minska den totala miljöbelastningen i värdekedjan. Det gör vi bland annat genom fossilfria transporter med våra turbilar, marknadens mest utbyggda returemballagesystem samt att ersätta gamla produkter med mer miljö- och användarvänliga alternativ. 

Under 2023 har vi i vårt hållbarhetsarbete fokuserat på förbättringar i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

– Under hösten hjälpte arbetsmiljöingenjören Rebecca Höjer oss med det strukturella arbetet. Det är på plats, men arbetet med att förbättra arbetsmiljön är oändligt så det fortskrider, säger Therese Ekholst, säkerhetschef på Swed Handling. 

Just säkerhet är ett annat prioriterat område och vi arbetar konstant med att hela tiden höja nivån. 

 

Nytt rapporteringssystem för produkters påverkan på miljön

En nyhet är att det kommit ett nytt direktiv från EU, CSRD, som innebär att vi måste rapportera vilken miljöpåverkan respektive produkt har. 

– Att veta hur stort koldioxidutsläpp produkterna står för är efterfrågat av våra kunder. För att kunna uppfylla detta måste vi få hjälp av våra leverantörer med siffror. Det är nytt för alla och kommer kräva mycket jobb för många företag. Jag tycker att det är ett jättebra lagkrav. Detta är ett projekt som kommer att få mycket fokus under hösten, berättar Amanda Kellerman, hållbarhetsansvarig på Swed Handling. 

  

Våra fyra fokusområden

I Swed Handlings hållbarhetsarbete har vi identifierat fyra fokusområden: Trygg arbetsgivare, Ansvarsfull tillverkning, Hållbart erbjudande till våra kunder och Samverkan i vår värdekedja. Det pågår aktiviteter inom alla fokusområden. 

– Bland annat arbetar vi vidare med vårt sköljvattenprojekt, där vi försöker hitta ett indunstningssystem för att ta hand om vårt sköljvatten och få ett mer cirkulärt system, säger Therese. 

Vi har även gått tillbaka till att köra fullt ut på HVO i våra turbilar. 

– Under en period var det svårt att få tag på HVO och när priserna på drivmedel steg var det en ekonomiskt ohållbar lösning. Att köra på HVO minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. 

 

Här kan du läsa hela vår hållbarhetsrapport!

Swed Handling erbjuder utbildning i kemikaliesäkerhet