Tacksamhet och stolthet är orden som beskriver 2022

Vi lägger ännu ett lyckat år bakom oss. Jag kan inte känna annat än tacksamhet och stolthet när jag tänker på vilket arbete alla medarbetare lagt ner för att vi ska hålla den leveranssäkerhet som våra kunder förväntar sig. Vi har även fantastiska kunder som har visat stor förståelse när händelser i omvärlden påverkat vår verksamhet. 


När man ska sammanfatta 2022 går det inte att bortse från att det rasar ett krig i vår absoluta närhet som har påverkat vår bransch. En stor del av råvaror som vi används för produktion av kemikalier kommer från Ukraina och Ryssland.

Samtidigt har vi en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter, vilket har krävt en stor flexibilitet och snabbhet av våra medarbetare. Och det är just vad vår organisation är bra på. Vi har hittat nya vägar i andra delar av världen och har till stora delar lyckats leverera de kemikalier våra kunder behöver. En stor anledning till att vi har lyckats med detta är att våra medarbetare verkligen har ställt upp och gjort det lilla extra. 

Vi har arbetat oss tillbaka till vår höga standard

Under våren och en bra bit in på sommaren krävdes det en stor arbetsinsats av alla. Med stor målmedvetenhet arbetade vi oss tillbaka för att komma ifatt till de korta leveranstiderna som våra kunder är vana vid. Nu är vi tillbaka där både vi och våra kunder förväntar sig att Swed Handling ska vara. 

Stora prisuppgångar, brist på råvaror och emballage samt höga energipriser har lett till att 2022 har varit ett mycket utmanande år. Därför är jag extra stolt att vi ökat både i omsättning och volym. 

Vad vi förväntar oss av 2023

Under 2023 kommer vi att satsa ännu mer aktivt på vårt hållbarhetsarbete. Arbetet är redan igång och vi har utsett Amanda Kellerman till ansvarig för att leda vårt hållbarhetsarbete.

Vi kommer att fortsätta expandera med ökad lager- och produktionskapacitet på alla våra anläggningar. Vi ska även stärka organisationen genom nyrekryteringar samt fortsätta att hålla en hög leveranssäkerhet.

Det är fler spännande saker vår pipeline som jag inte kan berätta mer om just nu…
Men jag är övertygad om att även 2023 kommer att bli ett starkt år för Swed Handling!

Till sist vill jag önska alla våra kunder och medarbetare en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Rickard Andersson, 
VD, Swed Handling

Vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar!