Trots en tuff start har vi överträffat alla förväntningar

Första halvåret under 2022 har minst sagt varit ett annorlunda år med byte av affärssystem samt det tragiska kriget i Ukraina. Detta har lett till en hel del utmaningar som vi har jobbat hårt för att parera så gott som det går. Nu blickar vi framåt och till hösten kommer vi förstärka vår organisation ytterligare.


I början på april bytte vi hela vårt affärssystem, något vi har planerat för i över två års tid. Mycket tid har lagts ner internt och tillsammans med vårt konsultföretag för att få det så bra som möjligt. Som alltid är det en viss ovana när man ska sätta sig in i nya system innan man har lärt sig allt till hundra procent. Bland annat hade vi en del problematik med EDI-överföringar och fraktbokningar. 

Försenade leveranstider

Tyvärr sammanföll det med kriget i Ukraina vilket ledde till en oro på marknaden. Det blev brist på vissa produkter på grund av att folk blev oroliga och började bunkra, detta gjorde att vi halkade efter med våra leveranstider. Ännu är vi inte helt tillbaka till våra korta leveranstider som våra kunder är vana vid och vill ha, men vi är på god väg och arbetar hårt för att komma tillbaka. 

- Vi behöver sommaren på oss för att kunna komma tillbaka fullt ut. Personalen har arbetat mycket övertid och vi har fått se över vår planering med att inte lova våra kunder något som vi inte kan hålla. Vi är fullt medvetna om att vår leveranssäkerhet och våra leveranstider inte har varit i samma klass som vanligt. Vi är fast beslutna om att vi ska tillbaka dit vi var innan krigets utbrott, säger vår VD Rickard Andersson.

Försenade leveranser från våra leverantörer och producenter har vi fått parera så gott som det går. Störningar i leveranskedjan är något vi tyvärr inte kan påverka och när vi upplever dem finns det också en risk att våra kunder gör detsamma.

Inget ont som inte för något gott med sig

Trots en hel del utmaningar har vi överträffat alla förväntningar vad gäller försäljning avseende volym och omsättning.

- Det är fantastiskt kul och inget vi räknade med. Det känns väldigt skönt att vi genomfört systembytet och vi tror, hoppas och ser att marknaden börjar anpassa sig efter den nya situationen. Jag ser ljust på framtiden.

Till hösten kommer vi förstärka organisationen med bland annat nya rekryteringar för att kunna bemöta de nya kraven som ställts på oss som företag. Vi kommer även investera i befintliga samt nya lokaler.

All personal ska ha en stor eloge för det hårda arbete som vi lagt ner under första halvåret. Nu tar vi nästa steg i höst! 

Välkommen Anna – vår nya försäljningsassistent