Tack alla medarbetare och kunder för ett fantastiskt år

2020 var ett fantastiskt år för Swed Handling. Vi utvecklades i snabb takt i rätt riktning. Året präglades av pandemin och efterfrågan på produkter till handsprit och desinfektionsmedel var hög. När vi för ett år sedan budgeterade inför 2021 hade den enorma efterfrågan kring handsprit avtagit. Därför förväntade vi oss att vår snabba tillväxt skull avta.

 

Men så blev det inte…

 

Vår tillväxt har fortsatt i samma takt. Under året tillkom en ny lagerplats med kontor – Björketorp. Det har medfört möjligheter till fortsatt expansion, speciellt i södra och västra Sverige. Vi har även beslutat att investera i våra lokaler och i nya turbilar för att kunna fortsätta växa. 

 

Utmaningarnas år  

2021 har präglats av materialbrist och leveransproblem i flera branscher, så även vår. Hälften av alla aktörer i kemikaliebranschen har rapporterat materialbrist. För oss har det inneburit att vi behövt arbeta hårdare för att få hem rätt varor i rätt tid för att kunna serva våra kunder. Tack vare att vi är flexibla, snabbfotade och har korta beslutsvägar har vi under året inte behövt säga till någon kund att vi inte kan leverera. 

 

Jag vill verkligen tacka alla våra dedikerade medarbetare på Swed Handling för ert hårda arbete under året. De har varje dag levererat efter vår image, att kunderna ska få leverans i tid. 

 

Hållbarhet får större plats i företaget

Vi har under alla år gått i bräschen i vår bransch i hållbarhets- och miljöfrågor. Ett arbete vi värnar mycket om. Därför tog vi under året frivilligt fram vår första hållbarhetsrapport, som från och med nu kommer årligen. 

 

2022 – vad kan vi förvänta oss?

Under nästa år planerar vi att fortsätta stärka upp organisationen för att anpassa oss efter en förväntad fortsatt ökning. Vi startar med att uppdatera vårt affärssystem för smidigare processer och vi kommer att investera i alla våra anläggningar för att skapa stabilitet. 

 

Jag är stolt över att vi trots vår uppgång kunnat fortsätta göra det vi är bra på och det kunderna uppskattar oss för. Vara flexibla, leverera i rätt tid och ha en personlig kontakt med våra kunder.  

 

Tack för i år!

Rickard Andersson, vd Swed Handling

Feralco Nordic och Swed Handling - ett givande samarbete för båda parter