Arbetsmiljö är en prioriterad fråga på Swed Handling

Under den senaste tiden har vi expanderat kraftigt. Därför är det hög tid att se över våra rutiner för arbetsmiljöarbetet. Till vår hjälp har vi tagit in arbetsmiljöingenjören Rebecca Höjer från företaget Arbetsmiljö iFokus, som kommer att arbeta med oss fram till nyår.
– Det känns positivt. Att Swed Handling har anlitat mig betyder att de tar arbetsmiljön på allvar och att arbetsgivaren är öppen för en förändringsprocess.

 

Trots att hon bara varit hos oss en vecka som konsult är Rebecca Höjer ett välbekant ansikte. I slutet av sin utbildning till arbetsmiljöingenjör gjorde hon sin praktik på Swed Handling.
– Alla verkar glada att se mig, det känns roligt! När jag sticker in näsan på kontoret hos någon medarbetare eller syns i verksamheten, börjar många direkt tänka på arbetsmiljö. Det känns såklart bra att säkerhetstänket ökar bara genom att i min roll synas på en arbetsplats! 

Uppdraget innefattar att stödja arbetsgivaren Swed Handling AB i det systematiska arbetsmiljöarbetet som i stort handlar om att regelbundet och löpande undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och följa upp arbetsmiljöfaktorer i verksamhetens alla delar.
– Jag kommer dels leda arbetet med att implementera en struktur för ett integrerat verksamhetsledningssystem som syftar till att underlätta det systematiska arbetet, oavsett om det är arbetsmiljö-, miljö-, kvalitets- eller säkerhetsfrågor som hanteras i verksamheten. Jag kommer också stötta och coacha arbetsgivaren vid praktiskt genomförande av aktiviteter i arbetsmiljöledningssystemet. 

Arbetsmiljöarbetet ska genomföras i dialog och samverkan 

Rebecca berättar att ett lyckat arbetsmiljöarbete inte handlar om att ha rätt dokument på plats i ett system.
– För att uppnå arbetsmiljölagens ändamål – ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” behöver arbetsmiljöarbetet genomföras i alla delar av verksamheten och där är dialog och samverkan med arbetstagarna en oerhört viktig del.

I och med att vi hanterar kemikalier arbetar flera av våra medarbetare i en riskfylld miljö, men det är lika viktigt att alla som arbetar på Swed Handling har en bra arbetsmiljö.
– Man måste få in det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetens alla delar.

IA-systemet är ett viktigt och bra verktyg oavsett vilken roll man arbetar i. Som arbetstagare ska du rapportera risker och som chef med arbetsmiljöuppgifter ska du hantera riskerna.
– Arbetsmiljöriskerna finns redan i verksamheten och troligen pratar man om dem dagligen. I IA systemet blir riskerna synliga och därmed tydliga och när arbetsgivaren hanterar riskerna så sker mycket av den dokumentation som krävs, per automatik. Därför vill jag inspirera och uppmuntra alla arbetstagare och chefer att rapportera och hantera ALLA risker i systemet.

Från vänster: Rickard Andersson, VD, Tuula Hirvelä, Skyddsombud, Mikael Johansson, KMA-samordnare, Rebecca Höjer, Arbetsmiljöingenjör konsult, Krister Hansson, Teknisk chef
Lars Wilhelmsson stärker Swed Handlings team som ny produktchef