Nu växlar vi upp på anläggningen i Gävle

Nu är det lagerutrymme på 1000 kvm som vi har tagit tillbaka färdigställt. Det betyder att vi har 970 nya pallplatser att fylla.
– Det är en enorm lättnad, vi har varit riktigt trångbodda. Vårt arbete har blivit mycket enklare och personalen är lyriska, säger platschefen Anders Engberg.


Det är högt tryck på anläggningen i Gävle. Produktionen har utökats och vi blandar även från och med i år nya produkter. Därför var det på tiden att ta tillbaka det 1000 kvm stora lager som vi tidigare har hyrt ut.
– Riktigt välbehövligt. Vi har tidigare förvarat kemikalier både på kallager, vilket inte är optimalt och i vår blandningshall G2. Där har vi fått flytta på saker för att komma åt, berättar Anders.

Tack vare att vi nu har 970 nya pallplatser har vi kunnat bygga ut G2:an med flera tankar, där vi bland annat kommer börja blanda järnsulfat och en lösning till Läkemedelsindustrin och deras vattenrening.
– Företaget har kostat på en rejäl upprustning, det är riktigt roligt. Vi har även sett över lokaliteterna, ventilationen och inom kort bygger vi ett tak över våra stora tankar som står utomhus. För att öka tryggheten har vi installerat ett nytt system för brand-, stöld- och personlarm. Skulle en medarbetare råka ut för någonting kan de trycka på larm-knappen så ser vi var i anläggningen de befinner sig.

I slutet av februari byter vi ut en av våra gamla lastbilar mot en ny, vilket möjliggör att vi kan fortsätta leverera alla produkter vi producerar inom utsatt tid.
– Det kommer att höja vår redan höga leveranssäkerhet. Vi kommer även se över hela organisationen för att hitta synergieffekter. Vi gör mycket liknande i Gävle, Norrköping och Björketorp, kanske kan man slå ihop någonting? Det är en fördel om vi kan eftersträva att arbeta uniformt i hela organisationen. 

Välkommen Ulf – vår nya produktionsledare