Lokalt producerad AdBlue i Björketorp och Gävle

Swed Handling är en av de största aktörerna i Sverige när det kommer till AdBlue. För att vi ska kunna vara rikstäckande måste vi producera våra populära produkter lokalt. Både för miljön och ekonomins skull. Just AdBlue är en av produkterna vi producerar både i Björketorp och Gävle. 


Ronja Svedberg arbetar på vår anläggning i Björketorp där vi producerar vår populära AdBlue. En produkt som minskar utsläppet av skadlig kväveoxid med upp till 90 procent. Hon är spindeln i nätet och sköter bland annat kundkontakter, arbetar administrativt och ser till att vi har råvaran urea hemma till tillverkningen. 
– Härifrån distribuerar vi AdBlue med egna tankbilar till stora delar av västra och södra Sverige och från anläggningen i Gävle kör vi till östra och norra Sverige. Att vi har anläggningar i olika delar av landet är hållbart både för miljön och ekonomin. 


Hög servicegrad

Att vi producerar AdBlue lokalt och kör ut den med egna turbilar gör att vi kan hålla en hög servicegrad till våra kunder. 
– Vi erbjuder en helhetslösning där kunden kan hyra eller köpa en tank. Vi sköter övervakningen och fyller löpande på när produkten börjar ta slut om kunden så önskar. Det är populärt hos bland annat åkerier, bussbolag, lantbrukare och taxibolag. 
Vi erbjuder även produkten på 10 litersdunk, 25 liters dunk, 208 litersfat och 1000 liters IBC-tank.

VDA-godkänd och noggrant kontrollerad

Ronja berättar att varje batch av AdBlue som vi tillverkar testas av ett oberoende laboratorium och att vi har certifikat på att produkten uppfyller ISO-standarden. 
– Vår produkt är även VDA-godkänd.

VISSTE DU ATT VÅR SPOLARVÄTSKA ÄR SVANENMÄRKT?