Är du redo för poolsäsongen?

 Har du förberett det du behöver inför poolsäsongen? Vi har det du behöver av poolprodukter. Läs mer om våra produkter och hur dom används här under:

Klorgranulat (Chockklor)
Granulat av Kalciumhypoklorit som används för extra klorering vid vårstart
och vinteravstängning. pH-höjande. Dosering 15-20 g/m3.

Klortabletter (Dagsklor)
Tabletter av Kalciumhypoklorit som används för daglig klorering i breddavlopp.
pH-höjande. Dosering 2-6 g/10m3 per dygn.

Klorpuckar (Veckoklor, multipack)
Puckar av Triklorisocyanursyra. Innehåller alg- och flockningsmedel. Används för
klorering veckovis i breddavlopp. pH-sänkande. Dosering 2-4 puckar/50m3 per vecka.

Natriumhypoklorit
Flytande klor för chockklorering vid uppstart och vinteravstängning.
Används även vid autodosering. pH-höjande. Dosering 75-100 g/m3.

pH-höj
Natriumkarbonat. Används för att höja pH-värdet i poolen. Dosering 10 g/m3
för justering av 0,1 pH-enhet.

pH-sänk
Natriumbisulfat. Används för att sänka pH-värdet i poolen. Dosering 10 g/m3
för justering av 0,1 pH-enhet.

Antiklor
Natriumtiosulfat. Används för att reducera för hög klorhalt i poolen.
Ska inte överdoseras! 18 g/10m3/ppm klor som ska sänkas.

Är det något du saknar, kontakta oss så hjälper vi dig med din beställlning!Bra kollegor och god sammanhållning skapar en trygg och rolig arbetsmiljö på Swed Handling